Phóng sự cưới | Tri Dung + Linda Ha

Dũng & Linda từ Mỹ về Việt Nam tổ chức lễ cưới, họ đã tin tưởng chọn ‪#‎Fridaystudio‬ để quay video phóng sự ngày cưới. Một đám cưới ấn tượng, nhiều cảm xúc mà Friday Studio đã lưu giữ lại được!!

Phong_su_cuoi_Dung_Linda_01 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_02 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_03 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_04 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_05 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_06 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_07 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_08 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_09 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_10 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_11 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_12 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_13 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_14 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_15 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_16 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_17 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_18 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_19 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_20 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_21 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_22 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_23 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_24 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_25 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_26 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_27 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_28 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_29 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_30 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_31 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_32 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_33 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_34 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_35 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_36 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_37 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_38 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_39 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_40 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_41 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_42 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_43 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_44 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_45 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_46 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_47 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_48 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_49 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_50 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_51 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_52 Phong_su_cuoi_Dung_Linda_53

. Wedding Planner: Hoàng Khánh – Wedding & Event Styling )
. Location: Events at JW Marriott Hanoi


★ Chi tiết liên hệ và được tư vấn:
Email: Fridaystudio.net@gmail.com
Hotline: 0936 152565
FRIDAY STUDIO – Số 1, Đỗ Hành, Hai Bà Trưng, HN
★★ Download báo giá: http://www.fridaystudio.net/bao-gia/

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

<--slick--/>