PHÓNG SỰ CƯỚI | Hoài Anh + Linh Ngọc

PHÓNG SỰ CƯỚI | Hoài Anh + Linh Ngọc

Tôi “cảm tình” với họ khi chụp album Pre-wedding, họ có cái gì đó rất dễ thương, rất nhẹ nhàng, và cảm nhận được cách họ yêu nhau.

Chụp phóng sự cưới cho họ cũng vậy, một đám cưới nhiều cảm xúc, cũng rất nhẹ nhàng..

Wedding Planner: WedinStyle
Makeup: Dũng Nguyễn, Ngân Dee

01 02 copy 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34_2 34_3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45_2 45 47 48 49 50 51_0 51_2 51_3 51_5 51_6 51_7 51_8_2 51_8 51 52 53 54 55 56 57 58_2 58 59_2 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

<--slick--/>