Phóng sự cưới | Duncan + Nga

Đám cưới ấm cũng của Nga và Duncan được diễn ra vào những ngày cuối tháng tư tại Hà Nội, với những trang trí mang nhiều nét đặc trưng của văn hóa hai nước Việt Nam và Hà Lan. (Bông Floral)

Location: Bar Deja Vu – Sheraton Hanoi Hotel
Floral: Bông Floral Fancy

phong_su_cuoi_duncan_nga_01 phong_su_cuoi_duncan_nga_02 phong_su_cuoi_duncan_nga_03 phong_su_cuoi_duncan_nga_04 phong_su_cuoi_duncan_nga_05 phong_su_cuoi_duncan_nga_06 phong_su_cuoi_duncan_nga_07 phong_su_cuoi_duncan_nga_08 phong_su_cuoi_duncan_nga_09 phong_su_cuoi_duncan_nga_10 phong_su_cuoi_duncan_nga_11 phong_su_cuoi_duncan_nga_12 phong_su_cuoi_duncan_nga_13 phong_su_cuoi_duncan_nga_14 phong_su_cuoi_duncan_nga_15 phong_su_cuoi_duncan_nga_16 phong_su_cuoi_duncan_nga_17 phong_su_cuoi_duncan_nga_18 phong_su_cuoi_duncan_nga_19 phong_su_cuoi_duncan_nga_20 phong_su_cuoi_duncan_nga_21 phong_su_cuoi_duncan_nga_22 phong_su_cuoi_duncan_nga_23 phong_su_cuoi_duncan_nga_24 phong_su_cuoi_duncan_nga_25 phong_su_cuoi_duncan_nga_26 phong_su_cuoi_duncan_nga_27 phong_su_cuoi_duncan_nga_28 phong_su_cuoi_duncan_nga_29 phong_su_cuoi_duncan_nga_30 phong_su_cuoi_duncan_nga_31 phong_su_cuoi_duncan_nga_32 phong_su_cuoi_duncan_nga_33 phong_su_cuoi_duncan_nga_34 phong_su_cuoi_duncan_nga_35 phong_su_cuoi_duncan_nga_36 phong_su_cuoi_duncan_nga_37 phong_su_cuoi_duncan_nga_38 phong_su_cuoi_duncan_nga_39 phong_su_cuoi_duncan_nga_40 phong_su_cuoi_duncan_nga_41 phong_su_cuoi_duncan_nga_42 phong_su_cuoi_duncan_nga_43 phong_su_cuoi_duncan_nga_44

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

<--slick--/>